Manchester Mummy Project (Wielka Brytania), Pensylwania Project (Stany Zjednoczone), Royal Ontario Museum (Kanada) – wielkie projekty badań mumii sięgają lat siedemdziesiątych.  Poza rozwijaniem mumii i badaniami RTG, i TK stosowano również endoskopię, daktyloskopię, podoskopię, rekonstrukcje twarzy i szereg analiz laboratoryjnych. Wiele z tych metod nie stosowano wcześniej do badań mumii i często wymagały one dostosowania do potrzeb naukowców.