Już za tydzień, 15 grudnia 2015 r., rusza Warsaw Mummy Project (Warszawski Projekt Interdyscyplinarnych Badań Mumii) – największa na świecie realizowana na taką skalę interdyscyplinarna inicjatywa naukowa. Ma ona na celu wieloaspektowe przebadanie mumii egipskich m.in. pod kątem występowania chorób nowotworowych.

Rozpoczynający się właśnie pierwszy etap projektu obejmie badania nieinwazyjne za pomocą tomografii komputerowej (TK) i RTG, które zostaną wykonane pod okiem specjalistów onkologów
i radiologów z Międzynarodowego Centrum Onkologii Affidea w Otwocku.

Autorami projektu są polscy archeolodzy i bioarcheolodzy z Uniwersytetu Warszawskiego. Jest on realizowany w ścisłej współpracy z Muzeum Narodowym w Warszawie, z depozytu którego w większości pochodzą mumie.