Przełomem były badania mumii „Dwóch Braci”, przeprowadzone w 1908 roku w Muzeum Manchesterskim (Wielka Brytania). Rozwijająca mumie Margaret Murray zaprosiła do współpracy grupę ekspertów z różnych dziedzin, od biochemii po archeologię. Przeprowadzili oni kompleksowe badania mumii włącznie z analizą bandaży. Wykorzystali do tego całą dostępną w tamtych czasach wiedzę.