Dziś rozpoczynamy pierwszy etap badań –  badania nieinwazyjne w postaci tomografii komputerowej, zdjęć RTG, daktyloskopii i podoskopii oraz analizy makroskopowej metod mumifikacji i stanu zachowania tkanek

Relacja wkrótce.