W 1763 roku grupa londyńskich lekarzy przeprowadziła rozwinięcie mumii egipskiej. Odkryli oni wówczas, iż pod bandażami brakowało części kości, a także znaleźli małą cebulkę pod jej stopami. Były to pierwsze badania mumii połączone z analizą metod mumifikacji.