Na początku XIX wieku wzrosło w Europie zainteresowanie wszystkim co egipskie, w tym także mumiami, co było pośrednim efektem wojennej kampanii Napoleona w Egipcie. Podczas wyprawy na ziemie egipskie towarzyszyła mu dość spora grupa naukowców. W gronie tych naukowców znalazł się również aptekarz P. Rouyer, który napisał później wnikliwą rozprawę na temat różnych metod mumifikacji egipskiej.