Nazwa mumia nie jest terminem egipskim, to słowo arabskie. Pierwotnie oznaczało: „ciało zachowane przez bitumin”. Wiążę się to z tym, że mumię pokrywano bitumem, czyli substancję ropopochodną przypominającą smołę.