W zależności od pozycji społecznej i płci, mumie miały w różny sposób układane ręce. Kobiety miały układane ręce wzdłuż ciała, mężczyźni na genitaliach, królowie zaś skrzyżowane na piersiach.