Podziękowania za niezwykle owocną współpracę dla wszystkich tych, bez których początki nie byłyby tak rewelacyjne.

Dziękujemy firmie Affidea, a w szczególności onkologowi panu doktorowi Andrzejowi Radkowskiemu za udostępnienie placówki, nowoczesnego sprzętu i know-how na potrzeby badań. Dziękujemy bardzo pani Joannie Borczak – Dyrektor Marketingu firmy Affidea oraz firmie Point of View w osobach Marty Marczak i Anity Ślusarczyk za opiekę medialną oraz wsparcie w czasie konferencji prasowej. Za opiekę, cierpliwość i pełne wsparcie podczas długich godzin prześwietlania mumii, pani Iwonie Dąbrowskiej – Kierownik MCO Affidea w Otwocku oraz personelowi ośrodka. Dzięki Affidei poznaliśmy także nieocenionych: technika specjalistę elektroradiologa, panią Magdę Zając oraz doktora Łukasza Kownackiego – konsultanta ds. diagnostyki obrazowej ECZ, przy wsparciu starszego technika elektroradiologa, pana Mirosława Kwiatka z ECZ, którym również dziękujemy za pomoc.

Ze strony Muzeum Narodowego w Warszawie aktywnie wspierają nas: pani Dorota Ignatowicz-Woźniakowska – Główny Konserwator i pani dr Monika Dolińska – Kustosz Kolekcji Egipskiej. Serdeczne podziękowania za wysiłek włożony we wsparcie naszego Projektu. Za pomoc w trudnych momentach – panu Tomaszowi Góreckiemu z Działu Zbiorów Sztuki Starożytnej i Wschodniochrześcijańskiej. Doktorowi Alfredowi Twardeckiemu – Kustoszowi Zbiorów – za udostępnienie zabytków. Efektywna praca nie byłaby możliwa bez naszych dzielnych konserwatorów, towarzyszących mumiom, i nam, krok po kroku, pani Elżbiecie Pileckiej-Pietrusińskiej i panu Zbigniewowi Godziejewskiemu. Wielkie dzięki dla pani Marty Dziewulskiej i dla Działu Komunikacji Muzeum. Za nieocenioną pomoc od strony prawnej dziękujemy panu Jakubowi Domagalskiemu.

Dziękujemy firmie GE, pani Aleksandrze Sobczak i panu Krzysztofowi Sasakowi za udostępnienie sprzętu do RTG.

Jesteśmy także ogromnie wdzięczni agencji Grey – całemu wspaniałemu zespołowi czuwającemu niezłomnie niemal dzień i noc nad naszym Projektem, który to zespół przygotował dla nas całą oprawę graficzną, w tym nie tylko wspaniałą stronę internetową, ale i cały szereg innych elementów brandingowych.

Wreszcie dziękujemy za wsparcie od pierwszych chwil po zrodzeniu się Projektu władzom naszego rodzimego Wydziału Historycznego: pani Dziekan prof. dr hab. Elżbiecie Barbarze Zybert oraz Kierownikowi Studium Doktoranckiego, prof. dr hab. Andrzejowi Karpińskiemu. Jego Magnificencji Rektorowi Uniwersytetu Warszawskiego prof. UW dr hab. Marcinowi Pałysowi natomiast – za objęcie honorowego patronatu nad Projektem.

Tak sprawna realizacja pierwszej części pierwszego etapu badań nie byłaby możliwa również bez pomocy i obsługi ze strony Działu Inwentarzy Muzeum, panów techników, kierowców oraz pracowników ochrony.

Fajnie, że Was wszystkich mamy! Nie możemy się doczekać dalszej współpracy.

Dziękujemy i Wam, drodzy Czytelnicy, że jesteście z nami! To dopiero początek!